תקנון

השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם על ידכם. לכן, השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה מצדכם לכל התנאים, ההודעות וההתניות המופיעים בהסכם זה. לפיכך, תנאי השימוש המפורטים להלן יהוו את ההסכם אשר יהיה בתוקף בעת שאתם עושים שימוש באתר זה. אתם יכולים לעשות שימוש באתר הזה רק בתנאי שהסכמתם לכל התנאים המופיעים בו מתוך כוונה וידיעה שהם יחייבו אתכם לכל דבר ועניין.

השימוש באתר מיועד לבוגרים מעל גיל 18.לפני שתעשו באתר זה כל שימוש הנכם מתבקשים לקרוא הסכם זה בקפידה.במידה ואינכם מסכימים או מעוניינים שהסכם זה יחייב אתכם, אנא אל תעשו שימוש באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, להוסיף עליו או לגרוע ממנו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

ביצוע רכישות באתר

השימוש באתר הנו אך ורק למטרות אישיות ולא מסחריות

כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ.

אתר זה נועד רק לצורך רכישות לשימוש אישי. אלמז ייצור תכשיטים שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו\או לבטל הזמנות ו\או רכישות אשר או על פי שיקול דעתה נעשו למטרות מסחריות ובכלל זה מכירות קמעונאיות או מכירות לצדדים שלישיים כלשהם והיא תנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד אלה אשר יפרו את זכויותייה.

התצלומים המופיעים בעמודי המוצרים מיועדים להמחשה בלבד. האתר עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והאתר לא ישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

זמינות המוצרים – תכשיטים שמוצעים למכירה באתר יסופקו בתנאי שהם קיימים במלאי בעת ביצוע ההזמנה. במידה והמוצר שהוזמן אינו נמצא במלאי אנו מייצרים במפעלנו את ההזמנה שביצעת בין 14-21 ימי עסקים.

במקרים חריגים שבהם לאחר קבלת אישור ההזמנה לא יהיה ניתן לספק את התכשיט  המוזמן, נציגנו ייצרו איתך קשר ויציע לך חלופה או פתרון אחר או הצעה אחרת או ביטול ההזמנה המקורית.

חברת אלמז יצור תכשיטים יכולה להפסיק לשווק כל פריט מהפריטים המוצעים על ידה באתר בכל עת וזמן גם מבלי לתת הודעה או התראה מראש ,ולא תהיה לכם המשתמשים באתר כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה בעניין זה.

"אלמז ייצור תכשיטים" שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת,את מחירי הפריטים ו\או השירותים המוצגים באתר,גם ללא הודעה מראש.המחיר בו תחויבו הנו זה המצוין באתר במועד ביצוע הרכישה.קניה דרך האתר אפשרית בשימוש בכרטיסי אשראי בלבד.

ביצוע הרכישה דרך האתר מותנה בקבלת אישור כנדרש מחברת האשראי.

במידה שהפריט שהוזמן אזל מהמלאי או שחברת האשראי לא אישרה את החיוב, תישלח למשתמש הודעה מתאימה, כרטיס האשראי לא יחויב וחברתנו תהיה פטורה מאספקת המוצר שהוזמן, מבלי שתהיה למשתמש כל טענה כנגדנו בעניין זה.

אחריות על תכשיטים

אנו נותנים תעודת אחריות לכל החיים לניקיון (פעם בשנה).

נשמח לשנות את מידת הטבעת שרכשת עד שלושה חודשים מרגע הרכישה
(שינוי מידה של 2 מידות אירופאיות). בתום שלושה חודשיים ו\או במידה ומדובר בשינוי של
מעל 2 מידות אירופאיות אחת, ניתן לקבל הצעת מחיר בהתאם לצורך.
לידיעתך, ישנם דגמים שאינם ניתנים לשינוי מידה ובאחריות הלקוח לבדוק אפשרות
זו טרם הרכישה.

אחריות על שיבוץ יהלומים (עד גודל של 2 נקודות.) תינתן בחינם למשך 12 חודשים מרגע הקנייה.

אין אחריות על שברים או קרעים, שריטות שנגרמו כתוצאה משימוש לא סביר במוצר. במקרה של שבר, ניתן לתקן אחרי קבלת הצעת מחיר עבור התיקון.

פרטיות

אנו מתחייבים שלא לעשות שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצורך ביצוע העסקאות,כאמור בתקנון זה,ולשם הפצת חומר שיווקיו\או פרסומי של החברה.

הגנת הפרטיות

לנו ב"אלמז ייצור תכשיטים" חשובה השמירה על פרטיותך, אנו עושים כמיטב יכולתה כדי להגן על שלמות המידע המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת ומשרתים את המטרה היחידה של זיהוי הלקוח בעת ביצוע הרכישה או במהלך ביקור באתר.

חברתנו עושה שימוש במספר כרטיס האשראי שלכם רק במעמד ביצוע הרכישה. לאחר אישור חברת האשראי פרטי האשראי לא נשמרים אלא אם אישרתם זאת. ובמידה ויהיה צורך בזיכוי כספי תצטרך הלקוחה לספק שוב את פרטי האשראי.

חשיפת מידע: במקרה של הפרת תנאי השימוש של האתר "אלמז ייצור תכשיטים" רשאים לחשוף את פרטיה האישיים של הלקוחה לרשויות האכיפה.

רישום וביטול הרישום

חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרשו למסור מידע אישי,בעצם מסירת פרטייך לצורך הרשמה לדיוור או ביצוע רכישה באתר, הנך מביע את הסכמתך לקבלת פרסומות ישירות לדוא"ל שלך ו\או לכתובת מגוריך ו\או ישירות למכשיר הטלפון הנייד שברשותך,והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך באתר,ולא תהיה לך כל טענה כנגד חברתנו ו\או מי מטעמה בעניין זה.

ניתן לבטל את השירות בכל עת ע"י יצירת קשר עם שירות הלקוחות  0543800272.

הגבלת האחריות

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. מובהר בזאת,כי "אלמז ייצור תכשיטים"  לא יהיו אחראים בשום אופן לכל נזק ישיר או עקיף למשתמש ו\או למזמין ו\או לצד שלישי,כתוצאה משימוש באתר.

חברתנו ו\או מי מטעמה לא יישאו  בכל אחריות לכל נזק שייגרם לפריטים שנרכשו עקב שימוש שייעשה על ידי המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן.

 שינויים

"אלמז ייצור תכשיטים" שומרת על זכותה להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים,בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה. הנכם מתחייבים כי השנויים הנ"ל יחולו עליכם והם יחייבו אתכם, מיד עם הכנסתם. אנו ממליצים לכם לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש האתר זה.

יובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה ו\או שוני בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

איסור על שימוש בלתי חוקי באתר

אין לעשות באתר זה שום שימוש לשום מטרה בלתי חוקית, אין להשתמש באתר זה בכל דרך אשר עשויה להזיק או לשנות את האתר. איסור על קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, לחשבונות, מערכות מחשב או לרשתות אחרות הקשורות לאתר, באמצעות HACKING,"כריית" סיסמאות או בכל דרך אחרת. חל איסור להשתמש בתמונות ובתכני האתר

דין ושיפוט

הסכם זה מוסדר על פי חוקי מדינת ישראל בלבד. הנכם מסכימים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו, ושם יהיה מקום השיפוט בלבד.

Scroll to Top